Här är några exempel på hur ett emballage kan se ut när det är färdigt.