I vår moderna anläggning har vi flera produktionslinjer, alla med unika egenskaper och syften.

Computer Aided Design (CAD)

Vi utvecklar och gör alla verktyg själva, med hjälp av datorer. Tack vare 3D- konstruktionen kan vi simulera produktens verkliga funktion och utseende i ett tidigt skede i tillverkningsprocessen, detta göra produktutvecklingen mer kostnadseffektiv. Konstruktionsarbetet sker oftast i Solidworks. Efter att 3D- konstruktionen är avklarad programmeras en programkod inför fräsningen i Edgecam. SeComputer Aided Design (CAD)

Fräsning, Computer Aided Model (CAM)

Med hjälp av koden från datorn fräser sedan fräsen ut den tänka geometrin, oftast i ureolmaterial. Fräsen är en 5-axlig CNC -fräs och har en bearbetningsyta på 3600 x 1600 x 900 mm. Se Fräsning, Computer Aided Model (CAM)

Formning

När modellen väl är färdigfräs ska det göras en gjutmodell av den, såvida det inte är en prototyp då den istället oftast formas på direkt i vakuummaskinen (se vakuumformning längre ner på sidan). Formningen görs med hjälp av fin sand samt härdare som gör sanden hård. Själva formningen går till på följande sätt: Modellens yttre geometri blir täckt av sand, när sanden stelnat lyfts modellen ur och man får en form kvar som används vid gjutningen. Se Formning

Gjutning

Tack vare gjuteriavdelningen kan vi göra alla verktygen till emballagen själva.  Detta medför att verktygen går snabbt att tillverka, pga det korta avståndet och de korta kommunikationsvägarna. En viktig fördel med detta är att verktygen ofta blir billigare på detta sättet. Alla verktygen är sandgjutna i aluminium. Vi gjuter inte enbart verktyg till emballage utan även andra detaljer av olika slag. Se Gjutning

Vakuumformning

Just nu har vi fem fullt utrustade och automatiserade vakuumformingsmaskiner. Vår utrustning tillåter all typ av formning med all typ av plastmaterial. Tack vare vårt breda maskinprogram kan vi alltid välja den mest optimala lösningen, oavsett storlek och form på detaljen som ska formas. Vakuumformningsprocessen går till på så vis att det gjutna aluminiumverktyget eller ureolmodellen placeras i en kammare i vakuumformningsmaskinen. En plastskiva i valfri tjocklek täcker för öppningen till kammaren, därefter värms skivan upp med hjälp av ett under- och överelement. När temperaturen på skivan blivit tillräckligt hög skjuts elementen bort och kammaren fylls med luft för att plastskivan ska få en “bubbla” och inte sjunka ner i maskinen. Därefter förs verktyget upp mot plastskivan, när verktyget är i rätt position töms kammaren på luft, “bubblan” försvinner och det bildas ett vakuumtryck. Tack vare vakuumhålen, som är jämt fördelade över verktyget, och vakuumtrycket formas plasten på verktyget. Se ett exempel på processen: Vakuumformning

Efterbearbetning

Vi kan erbjuda många olika lösningar för efterbearbetning. Den vanligaste formen är sågning. Några andra efterbearbetningsmetoder är stansning, limning, montering, prägling, borrning samt gradning. Det finns även möjlighet till fräsning med den 5-axliga CNC -fräsen, som möjliggör hög precision med hög hastighet. Se Efterbearbetning

När vakuumformningen är klar och efterbearbetningen gjord är emballaget färdigt och kan levereras. Se bilder på emballage vi gjort tidigare: Emballage

Med andra ord kan vi hjälpa dig/er hela vägen från idé och utvecklande till produktion av den färdiga produkten. Innefattande: Produktutveckling, 3D -konstruktion, prototyp, produktionsverktyg samt slutlig produktion.

Färg= #251c6b storlek=25